En arena för näringslivet
Gävle Näringslivs Arena tillhandahåller service och information till näringslivet. Det kan handla om allting från lokal-, etableringsfrågor till att skapa samverkan med andra etc.
Gävle Näringslivs Arena (GNA) bildades 1995 först som ett kommunalt bolag eftersom man ville förstärka och skapa en ny organisation som skulle jobba med nät- och utvecklingsfrågor. Sedan 1998 är de underställda kommunstyrelsen för att få  en närmare kontakt mellan politiken och näringslivsfrågorna. Näringslivschef Stefan Klahr sorterar under kommundirektören och har en bakgrund i  kommunen sedan mitten av 1990-talet, har varit vd för flygplatsen i Gävle 1996, och sedan 2001 är han näringslivschef på GNA.
 
Gävle Näringslivs Arena har en övergripande verksamhetsplan som vilar på att vara en service för företagen. GNA arbetar nu som också på regional nivå, vilket innebär, att företagare kan vända sig hit oavsett vilken frågeställning det gäller.
- Det handlar mycket om servicefrågor; lokal-, etableringsfrågor eller att skapa kopplingar och kontakter till andra, lotsa in EU-ansökningar etc., säger Stefan Klahr.
Utvecklingsfrågor är också något GNA satsar väldigt hårt på idag. Hela regionen inkluderat Gävle har lite strukturella problem sedan basindustrierna  rationaliserats vilket skapat färre antal arbetstillfällen.
 
Endörrkonceptet bygger på att företagarna ska kunna vända sig hit och få all hjälp de behöver. Här har de ett ben att stå på som heter LERA; det är en samorganisation mellan näringslivsenheten, GNA, arbetsförmedlingen, IFS (internationell företagsföreningen), länsstyrelsen, Gävle-Sandviken företagarcentrum där de  arbetar med nystartade företag. GNA stöttar väldigt mycket genom att bedöma affärsidéer och skapa insikter inom kompetensutvecklingsfrågor.
 
I somras lanserades en interaktiv informationssajt för att berätta vad som sker i Gävle:  gavleregionen.com.
- Våra målgrupper är kapitalet, kunskapssätena dvs., universiteten och högskolorna världen över samt företag i branschen. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med alla de andra förvaltningarna eftersom det är innehållet i staden som kan attrahera företagare; det gäller att det finns bra bostäder och ett rikt kulturliv etc.
 
Näringslivsarenan fungerar idag som en koordinator och skapar arenor för  möten. Tillsammans med lantmäteriverket och högskolan har ett antal privata entreprenörer bildat ett kluster. Det är ett antal företag, organisationer, offentliga som privata som ska genomföra ett projekt finansierat av det offentliga, i något som heter Mål 2.
- Det är flera som samarbetar tillsammans i dessa frågor; Almia, (F.N) företagarnas eget, svenskt näringsliv, handelskammaren m.fl., och alla jobbar tillsammans ideellt i många frågor, arbetsförmedlingen inte att  förglömma som tillsammans med länsstyrelsen finansierar väldigt många projekt, säger Stefan.
 
De anställda hos Gävle Näringslivs Arena ska vara breda generalister och behöver inte besitta spetskompetens men måste ha förståelse för såväl offentliga såväl som andra näringslivsfrågor menar Stefan.
GNA växer ju i många avseenden och när det gäller utvecklingsfrågor behöver de förstärkning; t. ex.  när det gäller att hitta finansiering via EU-bidrag, stiftelser, fonder och annat vilket skulle vara ett stort stöd framförallt för nystartade företag.
- Det finns väldigt många spännande idéer och projekt men vi lider brist på kapital, säger Stefan.
 
På frågan om vilka visioner kommunen har och vad som står närmast på tapeten säger Stefan att man redan har en vision klar för 2010. Det är ett politisk styrdokument som samtliga partier har ställt sig bakom och som används av  tjänstemän. I det vill man lyfta fram kunskapsstaden Gävle, företagsstaden Gävle, det mänskliga Gävle och det ekologiska Gävle. Ambitionen är att Gävle ska växa befolkningsmässigt och även utvecklas på alla tillväxtområden.
Långsiktigt skulle det vara fördelar om man kunde skapa en gemensam näringslivsenhet för hela regionen. Gävle är en residensstad, en handelsstad, men det är också en stor sådan med över 8.000 företag. Gävle ligger väldigt bra till i alla avseenden eftersom det finns bra kommunikationer.
- Vi har en väldigt bra infrastruktur ifrån hamn till väldigt långt framdragna stadsnät. Vi har en högskola som växer så det knakar och håller på att utvecklas till ett universitet, och det är verkligt avgörande för Gävle, säger Stefan.

Gävle Näringslivs Arena

Bransch:
Tjänster

Telefon: 026-178276
Fax: 026-651320


Email:
stefan.klahr@gavle.se

Hemsida:
www.gavle.se/gna

Adress:
Gävle Näringslivs Arena
Box 1324
80137 Gävle

| 13 SENASTE FÖRETAGEN